Vilka investeringar kommer VB Elnät att genomföra?

Vilka investeringar kommer VB Elnät att genomföra?

Arbetet med att ersätta luftledningar med markkabel fortsätter liksom att ersätta äldre markkablar med nya, samt investera i smarta nätstationer för bättre leveranssäkerhet och snabbare felavhjälpning. Vi kommer även fokusera på underhållsinsatser samt stärka elnätet för att möjliggöra anslutningar av förnybar elproduktion.