Varför ökar VB Elnät investeringstakten nu?

Varför ökar VB Elnät investeringstakten nu?

VB Elnät har löpande genomfört stora investeringar i elnätet, men kommer nu att ytterligare accelerera investeringstakten för att möta alla de krav som samhällets energiomställning ställer på elnätet i form av laddning till elfordon, solceller på villataken och elintensiv industri. Det handlar om åtgärder för att ytterligare stärka leveranssäkerheten men även en förnyelse av regionnätet för att möjliggöra större anslutningar av elproduktion som vind- och solkraft.