Varför ökar VB Elnät investeringstakten nu?

Varför ökar VB Elnät investeringstakten nu?

Prognoser pekar på en dubblerad elanvändning till 2045 och behovet accelererar i allt snabbare takt. VB Elnät har löpande genomfört stora investeringar i elnätet, men kommer nu att ytterligare accelerera investeringstakten för att möta alla de krav som samhällets energiomställning ställer på elnätet i form av laddning till elfordon, förnybar elproduktion som exempelvis solceller på villataken och elintensiv industri.