Varför ökar VB Elnät investeringstakten nu?

Varför ökar VB Elnät investeringstakten nu?

Prognoser pekar på en dubblerad elanvändning till 2045 och behovet accelererar i allt snabbare takt. VB Elnät har löpande genomfört stora investeringar i elnätet, men kommer nu att ytterligare accelerera investeringstakten för att möta alla de krav som samhällets energiomställning ställer på elnätet i form av bland annat laddning till elfordon, anslutning av förnybar elproduktion, energilager och industrins omställning till fossilfritt.