Höjer VB Elnät priserna för att öka utdelningen till ägarna?

Höjer VB Elnät priserna för att öka utdelningen till ägarna?

Nej, prisökningen har sin förklaring i att Riksdagen i april 2022 tog beslut om ökat investeringsutrymme för elnätsföretag. Detta innebär att de nätföretag som har ett outnyttjat utrymme i en tidigare reglerperiods intäktsram ska kunna rulla över dessa intäktsmöjligheter för nyttjande i nuvarande och nästkommande reglerperiod, det vill säga fram till och med år 2027. VB Elnät har inte nyttjat hela utrymmet i tidigare perioder, dvs inte höjt priserna i den omfattning som varit möjligt, och kommer därför att ta del av den här möjligheten till ökade investeringar i elnätet.