Tillkoppling

Här beställer ni tillkoppling av tillfällig elanslutning när ni vill hyra ett 25 A eller 63 A byggskåp av oss.  Formuläret signeras med BankID.

Önskar ni hyra ett större byggskåp eller vill använda ett eget skåp anlitas ett elinstallatörsföretag som lämnar för- och färdiganmälan via vår digitala tjänst Installatörsportalen.

Vid akut tillkoppling samma dag kontaktar ni vår driftcentral på telefon 020-98 70 00. Observera att det då tillkommer en extra avgift.

Läs våra priser och villkor innan du gör din beställning.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB