Miljövarudeklarerad el

Vill ert företag veta exakt vad elen har för miljöpåverkan, ”från vaggan till graven” så rekommenderar vi er att köpa miljövarudeklarerad el.
I vårt utbud finns miljövarudeklarerad el från både vattenkraft, vindkraft och kärnkraft.

Vad är miljövarudeklarerad el?

Miljövarudeklarerad el är en form av elproduktion med stort tänk för miljön. För att få kalla det Miljövarudeklarerad el ska det finnas en produktionsgaranti som beskriver hur produktionen har gått till, en så kallad livscykelanalys. Den beskriver elens miljöpåverkan "från vaggan till graven" - från bränlseproduktion, byggande, drift och underhåll - till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

Vad innebär det för oss som elkund?

Väljer ni Miljövarudeklarerad el så bidrar ni till att fossila bränslen allt mer tvingas bort från produktionen.

Priset är +7 öre/kWh (8,75 öre/kWh inkl moms) och valet gör ni i samband med att ni tecknar elavtal hos oss.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB