VB Elförsäljning i siffror

Västerbergslagens Elförsäljning AB

Nettoomsättningen uppgick till 131,0 miljoner kronor jämfört med 131,3 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade med 1,4 miljoner kronor till en vinst på 6,9 miljoner kronor. Stabila och låga marknadspriser har inneburit att bolagets resultatnivå har blivit mer stabil.

De låga marknadspriserna beror på låg efterfrågan, bland annat beroende på varmt väder, samt stort utbud på grund av en allt bättre tillgänglighet för kärnkraften, utbyggnad av vindkraft samt god vattentillgång. Under den senaste vintern och under våren 2018 har marknadspriserna åter börjat stiga. 

Emma Agneteg │Verkställande direktör

Årsredovisning 2017 för VB Elförsäljning