Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Elnät AB 2017

Organisationsnummer 556565-6864
Styrelsens säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Annika Viklund
Ordförande, Vattenfall AB

Mats Engstedt
Vattenfall AB

Eva Vitell
Vattenfall AB

Åsa Bergkvist
vice ordförande, Ludvika kommun

Marino Wallsten
Fagersta kommun

Suppleanter

Kristina Emanuelsson
Vattenfall AB

Jonas Andersson
Vattenfall AB

Leif Carlzon
Ludvika kommun

Sven Danielsson
Fagersta kommun

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Pertti Palonto (anställd i VB Energi)
Arne Löv (anställd i VB Elnät)

Arbetstagarrepresentanterna är inte invalda i styrelsen men har rätt att delta vid styrelsemöten.

Suppleanter

Fredrik Andersson (anställd i VB Energi)
Lars Wahlsten (anställd i VB Energi

Revisorer

Christina Hegg
ordinarie, Ernst & Young AB

Gunilla Andersson
suppleant, Ernst & Young AB