Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Elförsäljning AB 2017

(f d Västerbergslagens Energi AB)
Organisationsnummer 556565-6872

Styrelsen säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Toni Sundling
Ordförande, Vattenfall AB

Tomas Knutsson
Ledamot, Vattenfall AB

Christer Larsson
Vice ordförande (anställd i VB Energi), Vattenfall AB

Suppleanter

Gustav el Rachidi, Fagersta kommun

Leif Pettersson, Ludvika kommun

Malin Wahlberg, Vattenfall

Arbetstagarrepresentanter

Det finns inga arbetstagarrepresentanter

Revisorer

Christina Hegg
ordinarie, Ernst & Young AB

Gunilla Andersson
suppleant, Ernst & Young AB