Vad vi står för

Affärsidé

Vi möjliggör fossilfrihet som driver samhället framåt genom att göra det möjligt att transportera, producera och leva fossilfritt som ett lönsamt energibolag

Vision

I samverkan med kunder, partners och andra aktörer arbeta för att ta tillvara på lokala förutsättningar för att möjliggöra fossilfrihet för samhället

Våra fyra byggstenar

- Mångfald och inkludering, mångfald beskriver vilka vi är och inkludering handlar om vårt beteende

- Koden för uppförande och integritet, beskriver det beteende som förväntas av alla anställda och utgår från de fyra upplevelseprinciperna

- Upplevelseprinciperna innebär att vi är Aktiva för att nå våra mål, vi är Öppna för att samarbeta med andra, vi är Positiva och lösningsorienterade med Arbetsmiljö och Säkerhet i främsta rummet

- Vi strävar efter att bli Västerbergslagens bästa arbetsplats där vi alla tillsammans bidrar och gör skillnad