Vad händer när mitt elavtal löper ut?

Vad händer när mitt elavtal löper ut?

Vi kommer i god tid innan avtalet löper ut att översända dig ett nytt avtalserbjudande. Om du inte gör något förnyas det automatiskt med en ny 1-årsperiod. Senast sex veckor före bindningstidens slut informerar vi skriftligt om det nya priset för den kommande perioden.