Vad händer med priset i framtiden?

Vad händer med priset i framtiden?

Fjärrvärmen har haft en jämn prisutveckling de senaste tjugo åren. Priset har stigit, men betydligt mindre än priserna för el och olja. Vi på VB Energi arbetar efter strategin att hålla en långsiktig och stabil prissättning. Vår verksamhet förutsätter en långsiktig relation till våra värmekunder, vilket innebär att prisnivån måste vara stabil. Vårt medlemskap i Prisdialogen betyder också att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Här kan du läsa vår policy angående prissättning.