Vad är fjärrvärme?

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är vatten som värms upp i värmeverk och pumpas ut i ett rörsystem till ditt hus. Via en fjärrvärmecentral i ditt hus överförs värmen till element och tappvarmvatten. När vattnet lämnat värme till värmecentralen återvänder det i returledningar till värmeverket för att värmas upp igen.