Välj en bra placering

1. Välj en bra placering

Det allra viktigaste när det gäller placering av vindkraftverk är att det blåser bra på platsen. Ett vindkraftverk trivs bäst med en stadig vind på över 4,5 meter per sekund. Tänk på att det blåser mera på högre höjd än närmare marken. Stora träd och hus kan också bromsa vinden. Ta hjälp av vindmätningar och vindkartor för att hitta bäst plats för din anläggning. Låt vindmätaren sitta uppe i minst tre månader för att få en så exakt mätning som möjligt.