Skillnaden mellan egen producent och kommersiell elproducent

8. Skillnaden mellan egen producent och kommersiell elproducent

Om ni i huvudsak producerar el för eget behov räknas ni som egen elproducent. Det innebär att ni matar in mindre el till elnätet än vad ni tar ut under ett kalenderår. Under vissa dagar när solen skiner mycket så kanske ni producerar mer el än vad ni använder, och då ger vi er en ersättning för nätnytta. Ni kan även sälja överskottet till ett elhandelsföretag. Producerar ni däremot mer el än vad ni använder under ett helt kalenderår räknas ni som en kommersiell producent, antingen småskalig eller storskalig beroende på er totala elproduktion.