Skattereduktion för överskottsproduktionen

7. Skattereduktion för överskottsproduktionen

Efter första året som elproducent har ni rätt att begära skattereduktion för produktionsöverskottet upp till 18 000 kronor, vilket motsvarar en produktion på 30 000 kWh. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.