Anlita ett installationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket

3. Anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket

En auktoriserad elinstallatör installerar produktionsanläggningen och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar ni att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver er elinstallatör skicka en föranmälan till oss tillsammans med korrekt ifylld blankett.