Elanslutning

Elanslutning

När ditt företag vill beställa en ny elanslutning eller ändra en befintlig, hjälper vi dig att hitta den bästa tekniska lösningen utifrån ditt företags behov.

Under arbetets gång får du ett datum för när du kan förvänta dig att vi är klara med vårt arbete till ditt företags tomtgräns. Om vi inte håller det utlovade datumet för den nya elanslutningen (16–63 A) kompenserar vi dig genom att reducera anslutningsavgiften på din faktura, med 10 procent.