1893

Verksamheten tar sin början i och med att Hellsjöns Kraftstation och kraftlinjen till gruvbrytningen i Grängesberg togs i drift. Kraftstation och kraftledning baserades på Jonas Wenströms patent trefas växelström. Den nya tekniken visade sig fungera utmärkt och innan seklet var till ända hade ett femtiotal system byggts i Sverige enligt denna princip.

1907

Detta år bildades Vesterdalelfvens Kraft AB, med Grängesbergsbolaget och Stora Kopparbergs Bergslag som ägare till lika delar.

1912

En ny i åtta-tons transformator installeras vid kraftstationen i Hällsjön

1952

Det nya utomhusställverket i Lernbo och Mockfjärd, samt en nybyggd fördelningscentral i Grängesberg sätts i drift.

1970

Gruvbolagets verksamhet ombildas till Gränges Kraft, och förvärv skedde av ett antal kraftstationer i Ludvika med omnejd.

1972

Fagersta Kommun köper upp Elverk Fagersta AB:s detaljdistribution i Fagersta och fick cirka 6 300 nya abonnenter.

1979

Fagersta Kommuns Elverk får i uppdrag av Fagersta Kommun att bygga ut fjärrvärmen i Fagersta tätort. Ett nytt bolag bildades, Fagersta Energiproduktion.

1982

Verksamheten i Ludvika övertas av Vattenfall. Dessutom inledes ett samarbete mellan Vattenfall och verksamheten i Fagersta.

1983

Västerbergslagens Energi AB samt Fagersta Energiproduktion AB bildas.

1999

Sammanslagning av Fagersta Energi och Västerbergslagens Energi. VB Värme bildades.

2007

Detta år beslutade vi oss för att kommunicera VB Energi som ett namn och varumärke för samtliga verksamheter i företaget.

2017

Västerbergslagens Kraft AB köps av Ludvika Kommun. VB Energi fortsätter att sköta driften av Västerbergslagens Kraft AB.