1893
Verksamheten tar sin början i och med att Hellsjöns Kraftstation och kraftlinjen till gruvbrytningen i Grängesberg togs i drift. Kraftstation och kraftledning baserades på Jonas Wenströms patent trefas växelström. Den nya tekniken visade sig fungera utmärkt och innan seklet var till ända hade ett femtiotal system byggts i Sverige enligt denna princip.

1907
Detta år bildades Vesterdalelfvens Kraft AB, med Grängesbergsbolaget och Stora Kopparbergs Bergslag som ägare till lika delar.

1912
En ny i åtta-tons transformator installeras vid kraftstationen i Hällsjön

1952
Det nya utomhusställverket i Lernbo och Mockfjärd, samt en nybyggd fördelningscentral i Grängesberg sätts i drift.

1970
Gruvbolagets verksamhet ombildas till Gränges Kraft, och förvärv skedde av ett antal kraftstationer i Ludvika med omnejd.

1972
Fagersta Kommun köper upp Elverk Fagersta AB:s detaljdistribution i Fagersta och fick cirka 6 300 nya abonnenter.

1979
Fagersta Kommuns Elverk får i uppdrag av Fagersta Kommun att bygga ut fjärrvärmen i Fagersta tätort. Ett nytt bolag bildades, Fagersta Energiproduktion.

1982
Verksamheten i Ludvika övertas av Vattenfall. Dessutom inledes ett samarbete mellan Vattenfall och verksamheten i Fagersta.

1983 bildades Västerbsgalgens Energi AB (VB Energi)
1986 Craboverket i Fagersta byggs
1990 Loforsens kraftstation invigs
1996 Västerbergslagens Elnät AB bildas i och med avregleringen av elmarknaden
1999 VB Energi går samman med Fagersta Energi
2007

Detta år beslutade vi oss för att kommunicera VB Energi som ett namn och varumärke för samtliga verksamheter i företaget.

2017

Västerbergslagens Kraft AB köps av Ludvika Kommun. VB Energi fortsätter att sköta driften av Västerbergslagens Kraft AB.