Kan man lagra el man inte använder?

Kan man lagra el man inte använder?

Nej, solcellssystemet är inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Batterilösningar är ännu inte ekonomiskt försvarbart för vanliga hushåll. Istället matas överskottselen in på elnätet och kan säljas till Västerbergslagens Elförsäljning som i sin tur säljer den vidare till andra elhandelskunder.