Vad innebär mätarbyte?

Vad innebär mätarbyte?

För att kunna sälja den el som matas ut på elnätet behöver du en timmätare som mäter både den el som matas ut och den som matas in på nätet. Mätarbytet görs kostnadsfritt av ditt elnätbolag, förutsatt att din produktion klassas som mikroproduktion (se föregående fråga). Mätarbytet ska göras inom 3 månader från att anmälan har skickats in om att installationen är färdig.