Vårt engagemang

Lokal-engagemang.jpgVi på VB Energi känner stark samhörighet med Västerbergslagen och för oss är det viktigt att alla mår bra och får en möjlighet att utvecklas. Grupper som vi månar extra om är barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

Sponsringspolicy

Genom sponsringen vill vi bidra till lokalt engagemang och vi vill vara en del av och ta ansvar för den bygd där vi bedriver vår verksamhet. Genom vår sponsring vill vi värna om den trygghet föreningen eller klubben utgör för den enskilda medlemmen.

VB Energis sponsring skall:

  • Rikta sig till lokala föreningar och klubbar inom idrott och kultur
  • Värna extra om barn- och ungdomsverksamheter
  • Vara förenlig med VB Energis värdegrund
  • Ge möjlighet till möten med kunder och allmänhet
  • Vara folklig och nå en bred publik

VB Energi sponsrar inte:

  • Enskilda personer
  • Extrema verksamheter som strider mot VB Energis värderingar, moral, etik och miljö
  • Riskfyllda sporter som t ex vissa motor-, äventyrs- och kampsporter
  • Religiösa eller politiska verksamheter

Riktlinjer

VB Energi skriver sponsringsavtal där det är tydligt angivet avtalets giltighet samt motprestationer som exempelvis exponering, aktiviteter, banner på hemsidan om sådan finns. VB Energi vill att sponsringen grundas på ömsesidighet och att mottagaren gör sponsringen känt till föreningens eller klubbens medlemmar . Vår sponsring är förenad med syfte att främja relationer och stärka vårt varumärke .

När det gäller villkoren för reklamskatt se Skatteverkets hemsida.

Ansökan om sponsring

Ansökan ska ske skriftligt där föreningen beskriver sin verksamhet, målgrupp/-grupper, motprestation och sponsorbelopp (som ska vara inklusive reklamskatt). Vi tar emot sponsringsansökan fram till senast 1/4 och 1/10. Under april och oktober månad träffas vårt interna sponsorråd och går igenom de ansökningar som kommit in och i samband med det meddelas beslut om sponsring har beviljats. Alla inkomna ansökningar, oavsett om den beviljats eller ej, får skriftligt beslut. Sponsring beviljas max 1 gång/år.

Vill du ansöka om sponsring:

Du är välkommen att skicka in en sponsringsansökan till Tova Hurnasti.