Prao och annat samarbete med skolor

Varje år tar vi emot elever från årskurs 7, 8 och 9 som praoelever både inom administrativa och tekniska arbetsområden. Vi deltar i Framtidsvalet (ett informations- och vägledningsmaterial) som ges ut till grundskolor, högstadier och till gymnasieskolor för Västmanland och Dalarna.

Studiebesök

Vi tar gärna emot grupper för studiebesök.