Studerande

Vi har begränsade möjligheter att ta emot studenter men vi försöker i möjligaste mån att ordna praktik och examensjobb hos oss.

Exempel på examensarbeten som genomförts

  • Miljöutredning för värmebolagets produktion och distribution.
  • Förprojektering av kraftvärmemodul till värmeverk.
  • Hemsida för kraftbolaget med dynamiska värden och statistiska uppgifter.
  • Informationssäkerhet på företaget enl Dataföreningens SBA.
  •  Projektering och beredning av en nätstationsflytt