Karriär och kunskap

Inom VB Energi finns många olika yrkeskategorier och arbetsuppgifter representerade. Alla är lika viktiga för att den dagliga verksamheten ska fungera.

Exempel på yrkesområden inom VB Energi

  • drifttekniker
  • projektörer
  • projektledare
  • GIS-tekniker
  • driftledare
  • mätingenjörer
  • elkraftsingenjörer
  • samt personal inom kundservice, ekonomi och marknadsföring.