Offert solceller

Här kan du begära offert på installation av solceller.

PERSONUPPGIFTER

Fyll i kontaktuppgifter och ange under övriga kommentarer adress till fastigheten där solcellerna ska installeras i det fall det skiljer sig från er kontaktadress . tänk också på att för att en installation ska kunna ske måste el finnas dragen till byggnaden där solcellerna ska installeras.

Egna önskemål om anläggningens maximala storlek, effekt eller investering:

(Exempel: Vi är intresserade av en solcellsanläggning på maximalt 4x10 m/16 paneler/5 kW effekt eller en maximal investering om 100 000 kr)

Övriga kommentarer:

(t ex om solcellerna ska installeras på annan adress än ovan)

UPPGIFTER OM DITT TAK

Det är viktigt för oss att få så bra kännedom som möjligt om ert tak för att vi ska kunna garantera en solcellslösning som är optimerad utifrån era förhållanden och en förstaklassig installation.

Typ av tak

Om plåt - typ av plåt samt spikad eller skruvad:

Om tegel/betong - har ni råspont under pannorna?

Finns det hinder på taket, t ex skorsten, ventilation, snörasskydd, stege?

Finns altan eller utbyggnad som hindrar vid ställningsbyggnation?

Är villan i sutteräng?

BIFOGA BILDER

För att kunna erbjuda er ett system anpassat efter era förutsättningar behöver vi en bild på ert tak där det tydligt framgår hur det ser ut och eventuella detaljer på taket framgår (t ex skorsten, ventilation).

1. Foto på ert tak (inkl 2 m framför huset så vi kan se om ställning får plats)
2. Foto på er elcentral (där säkringarna sitter, invändigt)
3. Foto på ert mätarskpå (invändigt)

Avsändare till denna sida är VB Elförsäljning