Offert solceller

Riktpriser för Liten och Större

Specifikation "Liten"

30 kvm panel (18 st, 28,8 kvm) 6 paneler i 3 rader

5,4 kW installerad effket

Specifikation "Större"

50 kvm panel (30 st, 48 kvm) 10 paneler i 3 rader   

9 kW installerad effekt          

Förutsättningar/villkor:

Förutsättningar/villkor:

Max taklutning 27 grader Max taklutning 27 grader
Max höjd till takfot 3,5 meter Max höjd till takfot 3,5 meter
Bärande undertak eller plåttak Bärande undertak eller plåttak
Ej hinder på tal som måste flyttas eller gås runt (skorsten, ventilation, stege etc) Ej hinder på tak som måste flyttas eller gås runt (skorsten, ventilation, stege etc)
Ej hinder på mark vid fasad som försvårar ställningsbygge (utbyggnader, altan/veranda, sluttande/ojämn terräng) Ej hinder på mark vid fasad som försvårar ställningsbygge (utbyggnader, altan/veranda, sluttande/ojämn terräng)
Max 10 meter mellan placering av konverter och uppgång till tak Max 10 meter mellan placering av konverter och uppgång till tak
Max 20 meter mellan placering av konverter och elcentral för inkoppling av AC-spänning Max 20 meter mellan placering av konverter och elcentral för inkoppling av AC-spänning

Ledig 3-fasgrupp i befintlig elcentral

Ledig 3-fasgrupp i befintlig elcentral

Pris: 92 000 kr exkl moms

Pris: 153 000 kr exkl moms

 

Läs mer om solenergi på Solelportalen.

Här kan du begära offert på installation av solceller

PERSONUPPGIFTER

Fyll i kontaktuppgifter och ange under övriga kommentarer adress till fastigheten där solcellerna ska installeras i det fall det skiljer sig från er kontaktadress . tänk också på att för att en installation ska kunna ske måste el finnas dragen till byggnaden där solcellerna ska installeras.

Egna önskemål om anläggningens maximala storlek, effekt eller investering:

(Exempel: Vi är intresserade av en solcellsanläggning på maximalt 4x10 m/16 paneler/5 kW effekt eller en maximal investering om 100 000 kr)

Övriga kommentarer:

(t ex om solcellerna ska installeras på annan adress än ovan)

UPPGIFTER OM DITT TAK

Det är viktigt för oss att få så bra kännedom som möjligt om ert tak för att vi ska kunna garantera en solcellslösning som är optimerad utifrån era förhållanden och en förstaklassig installation.

Typ av tak

Om plåt - typ av plåt samt spikad eller skruvad:

Om tegel/betong - har ni råspont under pannorna?

Finns det hinder på taket, t ex skorsten, ventilation, snörasskydd, stege?

Finns altan eller utbyggnad som hindrar vid ställningsbyggnation?

Är villan i sutteräng?

BIFOGA BILDER

För att kunna erbjuda er ett system anpassat efter era förutsättningar behöver vi en bild på ert tak där det tydligt framgår hur det ser ut och eventuella detaljer på taket framgår (t ex skorsten, ventilation).

1. Foto på ert tak (inkl 2 m framför huset så vi kan se om ställning får plats)
2. Foto på er elcentral (där säkringarna sitter, invändigt)
3. Foto på ert mätarskpå (invändigt)

Avsändare till denna sida är VB Elförsäljning