Inflyttning

I och med att du anmäler inflyttning så sägs inte det gamla nätavtalet upp automatiskt. Har du ett nätavtal som ska sägas upp ska du även anmäla utflyttning.

Du kan välja elhandelsföretag helt fritt. Om du inte har gjort ett aktivt val innan du flyttar in kommer du att få VB Elnäts anvisade elhandelsföretag VB Elförsäljning.

Inflytt ska anmälas senast 5 dagar innan du flyttar in för att säkerställa att det finns el i bostaden på inflyttningsdagen.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB