Aktuell avbrottsinformation fjärrvärme

Här hittar du information om eventuella störningar eller planerade avbrott i våra fyra fjärrvärmenät i Ludvika, Grängesberg, Fagersta och Norberg.

  • Pågående avbrott
  • Planerade avbrott
  • Åtgärdade avbrott