Grängesberg

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi att gälla från och med 2018-01-01 

Priser

Fast avgift: beräknas utifrån föregående års normalårskorrigerade förbrukning och debiteras som fast avgift under leveransåret. 
Energiavgift: baseras på uppmätt energiförbrukning 
Flödesavgift: baseras på uppmätt fjärrvärmeflöde

Abonnerad effekt bestäms vid anslutningstillfället och ändras normalt inte. 
För att få villataxa måste det vara en privatbostad med max årsförbrukning på 50 MWh. Anslutningsavgift vid nyanslutning bestäms av VB Energi vid varje tillfälle. 
Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en återinkopplingsavgift på 5000 kr ut vid återinkoppling.

Årliga avgifter för 2018

Priserna nedan är inkl moms

Taxa

Abonnerad effekt max kW

Fast avgift kr/MWh

Energiavgift kr/MWh

Flödesavgift kr/m3

1 5 000 256,30 533,80 3,88

 

Exempel på kostnadsberäkning för en större fjärrvärmekund 

Årlig energiförbrukning: 1 000 MWh 
Abonnerad effekt: 345 kW 
Årligt fjärrvärmeflöde: 17 200 m3 (Vid en avkylning på 50 grader) 
Fast årlig avgift: 1 000 MWh x 256,3 kr = 256 300 kr 
Årlig energiavgift: 1 000 MWh x 533,8 kr = 533 800 kr 
Årlig flödesavgift: 17 200 m3 x 3,88 kr = 66 736 kr 
Total årlig avgift: 856 836 kr 

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme. 

För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvilkor för leverans av fjärrvärme