Norberg Prisvillkor 2020(2)

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi att gälla från och med 2020-01-01 

Priser

Taxa 1-5 gäller om kunden äger fjärrvärmecentralen och taxa 7-10 om VB Energi äger centralen. Vilken taxa kunden tillhör beror på årsförbrukningen. 
Vid nyanslutning uppskattas årsförbrukningen det första leveransåret. 

Energiavgift: beroende på taxetillhörighet och energiförbrukning. 
Flödesavgift: beroende på taxetillhörighet och fjärrvärmeflöde. 
Anslutningsavgift vid nyanslutning bestäms av VB Energi vid varje tillfälle. 
Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en återinkopplingsavgift på 4000 kr ut vid återinkoppling.

Årliga avgifter för 2020

Priser exkl. moms. Avgifterna gäller där Kunden äger fjärrvärmecentralen

Taxa

Energiavgift kr/MWh

Flödesavgift kr/m3

Energivolym MWh

NFJV-1 654 2,15 Industritaxa
NFJV-2 634 2,15 Över 1000 MWh
NFJV-4 668 2,15 101-1000 MWh
NFJV-5 694 2,15 1-100 MWh

 

Avgifterna nedan gäller där VB Energi äger fjärrvärmecentralen

Taxa

Energiavgift kr/MWh

Flödesavgift kr/m3

Energivolym MWh

NFJV-7 675 2,15 Industritaxa
NFJV-8 655 2,15 Över 1000 MWh
NFJV-9 688 2,15 101-1000 MWh
NFJV-10 717 2,15 1-100 MWh

 

Exempel på kostnadsberäkning för en större fjärrvärmekund 

Årlig energiförbrukning: 1 000 MWh             Taxa NFJV-4
Abonnerad effekt: 345 kW 
Årligt fjärrvärmeflöde: 21 500 m3 (Vid en avkylning på 40 grader) 
Årlig energiavgift: 1 000 MWh x 668 kr = 668 000 kr 
Årlig flödesavgift: 21 500 m3 x 2,15 kr = 46 225 kr 
Total årlig avgift: 714 225 kr 

Exempel på kostnadsberäkning för en industrikund

Årlig energiförbrukning: 1 000 MWh             Taxa NFJV-1
Abonnerad effekt: 345 kW 
Årligt fjärrvärmeflöde: 21 500 m3 (Vid en avkylning på 40 grader) 
Årlig energiavgift: 1 000 MWh x 654 kr = 654 000 kr 
Årlig flödesavgift: 21 500 m3 x 2,15 kr = 46 225 kr 
Total årlig avgift: 700 225 kr Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme. 

För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB