Ludvika

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi att gälla från och med 2020-01-01

Priser

Fast avgift: beroende på taxetillhörighet

Effektavgift: beroende på taxetillhörighet och abonnerad effekt i kW

Energiavgift: beroende på taxetillhörighet och energiförbrukning

Flödesavgift: beroende på taxetillhörighet och fjärrvärmeflöde 

Abonnerad effekt vid anslutningstillfället beräknas genom kategoritalsmetoden. Därefter justeras abonnerad effekt vid varje årsskifte med medelvärdet av de fem högsta uppmätta effekttopparna som har inträffat under föregående vintermånader december-mars. Justering sker endast om det uppmätta medelvärdet avviker mer eller mindre än 10 procent från den senaste abonnerade effekten. 
Ovanstående gäller ej villor som betalar en fast avgift och en energiavgift.
För att få villataxa måste det vara en privatbostad med max årsförbrukning på 50 MWh. 
Anslutningsavgift vid nyanslutning bestäms av VB Energi vid varje tillfälle.
Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en återinkopplingsavgift på 4000 kr ut vid återinkoppling. 

Årliga avgifter för 2020

Exkl. moms

Taxa

Abonnerad effekt max kW

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW/år

Energiavgift kr/MWh

Flödesavgift kr/m3

FJV-1 70 5 033 246 542 3,15
FJV-2 150 19 460 246 492 3,15
FJV-3 300 42 186 250 470 3,15
FJV-4 600 68 886 250 452 3,15
FJV-5 1 000 122 341 250 424 3,15
FJV-6 3 000 191 543 250 413 3,15
FJV-7 5 000 382 592 250 398 3,15

 

Exempel på kostnadsberäkning vid nyanslutning för en större fjärrvärmekund 

Årlig energiförbrukning: 1 000 MWh 
Kategorital: 2 900 timmar 
Abonnerad effekt: 345 kW (1 000/2,9) 
Årligt fjärrvärmeflöde: 17 200 m3 (Vid en avkylning på 50 grader) 
Fast årlig avgift: 68 886 kr 
Årlig effektavgift: 345 kW x 250 kr = 86 250 kr 
Årlig energiavgift: 1 000 MWh x 452 kr = 452 000 kr 
Årlig flödesavgift: 17 200 m3 x 3,15 kr = 54 180 kr 
Total årlig avgift: 661 316 kr 

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme. 
För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB