Fagersta

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi att gälla från och med 2020-01-01

Priser

Fast avgift: beroende på taxetillhörighet

Effektavgift: beroende på taxetillhörighet och abonnerad effekt i kW

Energiavgift: beroende på taxetillhörighet och energiförbrukning

Flödesavgift: beroende på taxetillhörighet och fjärrvärmeflöde

Abonnerad effekt vid anslutningstillfället beräknas genom kategoritalsmetoden. Därefter justeras abonnerad effekt vid varje årsskifte med medelvärdet av de fem högsta uppmätta effekttopparna som har inträffat under föregående vintermånader december-mars. Justering sker endast om det uppmätta medelvärdet avviker mer eller mindre än 10 procent från den senaste abonnerade effekten. 
Ovanstående gäller ej villor som betalar en fast avgift och en energiavgift.
För att få villataxa måste det vara en privatbostad med max årsförbrukning på 50 MWh. 
Anslutningsavgift vid nyanslutning bestäms av VB Energi vid varje tillfälle.
Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en återinkopplingsavgift på 4000 kr ut vid återinkoppling.  

Årliga avgifter för 2020

Exkl. moms

Taxa

Abonnerad effekt

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW/år

Energiavgift kr/MWh

Flödesavgift kr/m3

FFJV-1 50   673 420 3,15
FFJV-2 300 6 044 552 420 3,15
FFJV-3 600 38 133 447 420 3,15
FFJV-4 1 200 123 198 305 420 3,15
FFJV-5 5 000 173 169 262 420 3,15

 

Exempel på kostnadsberäkning för en större fjärrvärmekund 

Årlig energiförbrukning: 1 000 MWh 
Kategorital: 2 900 timmar 
Abonnerad effekt: 345 kW (1 000/2,9) 
Årligt fjärrvärmeflöde: 17 200 m3 (Vid en avkylning på 50 grader) 
Fast årlig avgift: 38 133 kr 
Årlig effektavgift: 345 kW x 447 kr = 154 215 kr 
Årlig energiavgift: 1 000 MWh x 420 kr = 420 000 kr 
Årlig flödesavgift: 17 200 m3 x 3,15 kr = 54 180 kr 
Total årlig avgift: 666 528 kr 

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme.

För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB