Snabb information vid strömavbrott

Snabb information vid strömavbrott 

Leverans

Telefonnummer för felanmälan har öppet dygnet runt och vi uppdaterar snabbt alla informationskanaler.

Lokalnät 0,4 kV - 20 kV

På Mina sidor anmäler ni er till utskick om planerade och akuta strömavbrott via
e-post och sms. Planerar vi ett strömavbrott för att göra underhåll och reparation av elnätet, och er anläggning är berörd av strömavbrottet, får ni alltid skriftlig information skickad till er 5 dagar innan avbrottet ska göras. 

Avisering om akuta strömavbrott via sms, e-post, på vbenergi.se samt i talsvar är kopplad till det område som drabbats och är därför inte anläggningsspecifik. 

Det kan inträffa att vi automatiskt inte får larm om avbrott på de ledningar som är närmast kunden (sk. lågspänningsavbrott). Det är därför viktigt att berörda kunder ringer in till vår Ledningscentral och felanmäler på 020-98 70 00. 

Informationstjänsterna om strömavbrott är kostnadsfria tjänster för er som kund. Aviseringarna (eller uteblivna aviseringar) får inte användas som grund eller bevis i tvister eller anspråk mot VB Elnät. Bedömningar för sådana anspråk görs med underlag från särskilda drift- och mätinsamlingssystem. 

Vi utvecklar kontinuerligt våra informationstjänster för att förenkla tillvaron för kunder som drabbas av strömavbrott. 

Regionnät 50 kV - 130 kV

Ni får ett telefonnummer till vår driftcentral som ni kan ringa dygnet runt. På begäran kan ni inom en vecka, från inkommen begäran, få utökad information om störningar i elnätet via e-post. Vid planerade avbrott gör vi avbrottsplanering tillsammans med er. 

Ni får, vid störning i vårt regionnät, information via e-post inom 20 minuter. Vid tillfällen då kunder anslutna till VB Elnäts elnät riskerar att drabbas av flera störningar på vårt regionnät under kort tid, kommer vi istället om möjligt att avisera det via e-post. Vid de tillfällen som det inträffat kommer vi efterhand att skicka ut en samlad information om inträffade störningar, dock inte inom 20 minuter.