Rätt spänning

Rätt spänning

Leverans

Om ditt företag upplever brister i kvaliteten på spänningen lovar vi att utreda det med start inom en vecka.

Vår ambition är att alla företagskunder ska få god kvalitet på levererad spänning i vårt elnät. Om ert företag upplever kvalitetsbrister i levererad spänning får du alltid en personlig kontakt med en specialist som gör en grundlig utredning. Utredningen startar inom en vecka efter att ni har kontaktat oss. 

Förutsättningar: 
• Ni som kund delger oss information som är nödvändig för utredningen. 
• Vi gör utredning på det sätt vi bedömer lämpligt. 
• Vi utreder endast företeelser i vårt elnät, inte i angränsande elnät eller i er  anläggning. 
• Utredningen omfattar inte avbrott. 
• Vi beslutar om eventuella åtgärder i vårt elnät.