Minskad klimatpåverkan från vår verksamhet

Minskad klimatpåverkan från vår verksamhet

Miljö

Vi minskar resandet i verksamheten genom att i allt högre grad använda fjärrövervakning, automation och nya kommunikationsmetoder. Vi installerar utrustning fri från växthusgaser när sådan finns på marknaden och det är tekniskt möjligt att använda.