Minskad kemikalieanvändning och bättre resursutnyttjande

Minskad kemikalieanvändning och bättre resursutnyttjande 

Miljö

Vi arbetar aktivt med att utvärdera kemikalier och finna alternativa metoder och material för att minimera vår miljöpåverkan. Vi hanterar våra resurser varsamt och återvinner eller utvinner energi ur uttjänt utrustning. 

Läs mer om vårt miljöarbete