Flytt av elnätsanläggning

Flytt av elnätsanläggning

Service

När en elnätsanläggning behöver flyttas får ni en kontaktperson som ansvarar för ärendet och undersöker den tekniska lösningen. 

Inom 10 arbetsdagar från det att vi fått in er förfrågan återkommer vi med information om möjligheten att flytta elnätsanläggningen samt en prisindikation. Löftet avser endast elnätsanläggningar där VB Elnät är ensam ägare.