Effektiv hantering vid nya eller ändrade elanslutningar

Effektiv hantering vid nya eller ändrade elanslutningar

Service

När ditt företag vill göra en ny elanslutning eller ändra en befintlig erbjuder vi den bästa tekniska lösningen utifrån ert behov. Ni får också en kontaktperson som ansvarar för beställningen.

Lokalnät 0,4 kV - 20 kV

Inom 10 arbetsdagar, från det att vi fått in er anmälan, återkommer vi med en offert eller prisindikation alternativt en handlingsplan. Om vi inte uppfyller avtalat anslutningsdatum för ny anslutning 16-63 Ampere, av orsak som vi har ansvar för, får ni en reduktion motsvarande 10 % av anslutningsavgiften som kompensation. 

Förutsättningar: 
• Förutsättning för löftet är en komplett inkommen förfrågan. 
• För en anslutning som kräver utbyggnad av elnätet kan kundlöfteskompensation inte begäras. Detta på grund av att vi behöver söka marktillstånd och bygglov för att göra utbyggnad och anslutning. Vi har därför svårt att ange ett datum för när detta kommer att vara beviljat. 
• Kompensation ges endast då avtalat anslutningsdatum inte uppfylls och det beror på orsak som vi har ansvar för. 
• Gäller endast fram till ert företags tomtgräns. Ert företags elinstallatör ansvarar för anslutningen inom tomtgränsen. 
• Avtalat anslutningsdatum till tomtgräns meddelas i offerten 
• Kompensation sker som avdrag på anslutningsfakturan. 
• Löftet gäller inte distribuerad produktion. 

Regionnät 50 kV - 130 kV

Inom 10 arbetsdagar, från det att vi fått in er anmälan, återkommer vi med information om anslutningen och en prisindikation. Alternativt tar vi fram en handlingsplan för att möjliggöra anslutningen. 

Löftet gäller tillkommande anslutningar och utökning av befintliga anslutningar till anläggningar där VB Elnät är ensam ägare.