Elstöd för företag

Regeringen har presenterat två olika elstöd för företag, ett generellt som alla företag kan ansöka om samt ett extra elstöd för elintensiva företag. Det är Skatteverket och Energimyndigheten som hanterar utbetalningarna.

Generellt elstöd för företag

Företag ansöker om elstöd via en e-tjänst hos Skatteverket som är öppen 30 maj-25 september 2023. Ersättningen för företag i elområde 3 (som VB Elnäts nätområden ligger inom) får 50 öre per förbrukad kWh under perioden oktober 2021 till september 2022.

Pengarna betalas ut via företagets skattekonto. Kontrollera att ditt företag har ett mottagarkonto registretat hos Skatteverket. Det gör du enklast genom att logga in i e-tjänsten Skattekonto på Skatteverkets webbplats.

Mer information om elstöd till företag hittar du på Skatteverkets webbplats. Har du ytterligare frågor kring elstödet för ditt företag, vänligen kontata Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.

Elstöd för elintensiva företag - ansökan stängd

Företag som räknas som elintensiva företag kunde ansöka om extra elstöd hos Energimyndigheten. Denna tjänst stängde den 18 juni 2023. 

Mer information om det extra elstödet för elintensiva företag hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB