Elstöd för företag

Regeringen har presenterat två olika elstöd för företag, ett generellt som alla företag kan ansöka om samt ett extra elstöd för elintensiva företag. Det är Skatteverket och Energimyndigheten som hanterar utbetalningarna.

Generellt elstöd för företag

Företag ansöker om elstöd via en e-tjänst hos Skatteverket som är öppen 30 maj-25 september 2023. Ersättningen för företag i elområde 3 (som VB Elnäts nätområden ligger inom) får 50 öre per förbrukad kWh under perioden oktober 2021 till september 2022.

Pengarna betalas ut via företagets skattekonto. Kontrollera att ditt företag har ett mottagarkonto registretat hos Skatteverket. Det gör du enklast genom att logga in i e-tjänsten Skattekonto på Skatteverkets webbplats.

Mer information om elstöd till företag hittar du på Skatteverkets webbplats. Har du ytterligare frågor kring elstödet för ditt företag, vänligen kontata Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.

Elstöd för elintensiva företag

Företag som räknas som elintensiva företag kan ansöka om det extra elstödet. 

Uppfyller företaget kriterierna för ett elintensivt företag utbetalas både det generella stödet samt det extra elstödet. Företag som räknas som elintensiva företag ska ha haft en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 exklusive uppvärmning. Du kan använda dig av Energimyndighetens beräkningsverktyg för att se om ditt företag är ett av de som kan få ta del av det extra stödet.

Ansökan om elstöd för elintensiva företag är öppen mellan den 6 mars och 17 april 2023 via Energimyndighetens Mina Sidor.

Mer information om det extra elstödet för elintensiva företag hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB