Varför sänker en del elnätsföretag sina elnätsavgifter?

Varför sänker en del elnätsföretag sina elnätsavgifter?

Alla elnätsföretag har olika förutsättningar. Vissa elnätsföretag har redan genomfört större höjningar under de senaste åren och på så sätt nått taket i sin tilldelade intäktsram och kommer därför att behöva sänka sina elnätsavgifter. Till exempel är näten olika gamla, det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. För varje elnätsbolag räknas intäktsramar fram som styr exakt hur stor avgift just det elnätsbolaget får ta ut av sina kunder. Om ett elnätsbolag exempelvis lagt mindre resurser på underhåll och investering eller haft många/långa strömavbrott kan det resultera i att Energimarknadsinspektionen sänker intäktsramen och bolaget behöver då sänka sina intäkter och därmed elnätspriset. Om ett elnätsbolag istället investerar i att bygga ett robust nät och har få avbrott kan de få en högre intäktsram och möjlighet att ta ut ett högre elnätspris.