Vad vinner VB Elnät på nuvarande höga elpriser?

Vad vinner VB Elnät på nuvarande höga elpriser?

Ingenting alls. Vi varken producerar eller säljer el, utan vi överför bara el genom våra elledningar. Det betyder att vi inte vinner något alls på höga elpriser, utan bara förlorar på dem, precis som hushåll och företag.