Vad gör VB Elnät för att minska sina överföringsförluster?

Vad gör VB Elnät för att minska sina överföringsförluster?

Det är idag inte möjligt att överföra el utan att det uppstår förluster. Vi jobbar aktivt med att bygga ett elnät som överför elen så effektivt som möjligt. Det handlar bland annat om att välja rätt teknik i kablar och annan utrustning och att noga följa och övervaka nätets effektivitet. Genom våra smarta elmätare får vi en bättre övervakning av elnätet och kan därmed upptäcka fel i ett tidigare skede.