Hur dyra är VB Elnät egentligen?

Hur dyra är VB Elnät egentligen?

2021 konstaterades i Nils Holgersson-rapporten (pressmeddelande) att VB Elnät ligger på plats 96 av 290 elnätsföretag, där plats nummer 1 har lägst elnätspris. Undersökningen utförs sedan 25 år tillbaka av ”Nils Holgersson-gruppen”, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. Som metod för undersökningen har valts att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. För 2022 finns inga siffror sammanställda än.