Energiskatt 2019

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver och dels var verksamheten bedrivs.

Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Riksdagen bestämmer reglerna för energiskatt på el, bl.a. skattesatsen (öre/kWh).

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2019

34,7 öre/kWh för de flesta kunder i Sverige

25,1 öre/kWh för de med reducerad energiskatt.

Sedan tillkommer moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el.

Läs mer om energiskatt här.

Skattebefriad verksamhet

Är din verksamhet skattebefriad? Eller är ditt företag själv energiskattskyldig?

Vänligen skicka då in beslut/underlag från Skatteverket som styrker detta till:

Västerbergslagens Elnät AB
Att: Magdalena Gustafsson
Box 860
771 28 Ludvika

Eller maila till: magdalena.gustafsson@vbelnat.se

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB