Grängesberg

Prisinformation 2020

Nedanstående tabeller innehåller beräknade årskostnader för olika kundkategorier enligt Energimarknadsinspektionens författning EIFS 2009:3. Årskostnaden är beräknad utifrån Västerbergslagens Energi ordinarie prisvillkor i Grängesberg vid nyanslutning där Västerbergslagens Energi levererar hela uppvärmningsbehovet. Avgifterna i prisvillkoren består av följande delar: 

Fast avgift kr/år 

Den fast avgiften beräknas utifrån föregåede års normalårsförbrukning och debiteras som en fast avgift under leveransåret.

Energiavgift kr/MWh 

Beror på uppmätt energiförbrukning.

Flödesavgift kr/m3

Beror på  uppmätt fjärrvärmeflöde/avkylning genom fjärrvärmecentralen och vilken taxa kunden tillhör. Vid nedanstående kostnadsberäkningar ha en avkylning på 50 grC använts.


Tabell 1 Kundkategori småhus, inkl moms Privatkunder

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh 15 933 kr 5 696 kr 10 237 kr
20 MWh 19 346 kr 5 696 kr 13 650 kr
30 MWh 16 171 kr 5 696 kr 10 475 kr
40 MWh 32 996 kr 5 696 kr 27 300 kr

 

Tabell 2 Kundkategori flerbostadshus, inkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 69 518 kr 20 800 kr 48 718 kr
193 MWh 167 712 kr 50 180 kr 117 532 kr
500 MWh 434 487 kr 130 000 kr 304 487 kr
1000 MWh 868 975 kr 260 000 kr 608 975 kr

 

Tabell 3 Kundkategori lokaler, inkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 69 518 kr 20 800 kr 48 718 kr
193 MWh 167 712 kr 50 180 kr 117 532 kr
500 MWh 434 487 kr 130 000 kr 304 487 kr
1000 MWh 868 975 kr 260 000 kr 608 975 kr

 

Tabell 4 Kundkategori samfälligheter, inkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 69 518 kr 20 800 kr 48 718 kr
193 MWh 167 712 kr 50 180 kr 117 532 kr
500 MWh 434 487 kr 130 000 kr 304 487 kr
1000 MWh 868 975 kr 260 000 kr 608 975 kr

 

Anslutningsavgifter småhus

För villaanslutningar är grundpriset för anslutningsavgiften 47 500 kr och installation av en fjärrvärmecentral 46 250 kr.
Om avståndet från befintlig stamledning är mer än 40 meter och/eller råder speciella omständigheter offereras andra priser.

Anslutningsavgifter övriga fastigheter

Anslutningsavgift för framdragning av fjärrvärmeledningar till kundens fastighet offereras från fall till fall och är bl a beroende på ledningslängd och dimension. Installation av kundens fjärrvärmecentral kan offereras och utföras genom Västerbergslagens Energis försorg.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB