Fagersta

2019

Nedanstående tabeller innehåller beräknade årskostnader för olika kundkategorier enligt Energimarknadsinspektionens författning EIFS 2009:3. Årskostnaden är beräknad utifrån VB Energi ordinarie prisvillkor i Fagersta vid nyanslutning där VB Energi levererar hela uppvärmningsbehovet. Avgifterna i prisvillkoren består av följande delar: 

Fast avgift kr/år 

Den fasta årliga avgiften fördelas på 12 månader. 

Energiavgift kr/MWh 

Beror på uppmätta energiförbrukningen och debiteras varje månad. 


Kundkategori småhus, inkl moms

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh 15 699 kr 5 612 kr 10 088 kr
20 MWh 19 062 kr 5 612 kr 13 450 kr
30 MWh 25 787 kr 5 612 kr 20 175 kr
40 MWh 32 512 kr 5 612 kr 26 900 kr

 

 

 

 

 

Anslutningsavgifter småhus

För villaanslutningar är grundpriset för anslutningsavgiften 31 875 kr och installation av en fjärrvärmecentral 36 875 kr.
Om avståndet från befintlig stamledning är mer än 40 meter och/eller råder speciella omständigheter offereras andra priser.

Avsändare till denna sida är Fjärrvärme