Fagersta

Prisinformation 2020

Nedanstående tabeller innehåller beräknade årskostnader för olika kundkategorier enligt Energimarknadsinspektionens författning EIFS 2009:3. Årskostnaden är beräknad utifrån Västerbergslagens Energi ordinarie prisvillkor i Fagersta vid nyanslutning där Västerbergslagens Energi levererar hela uppvärmningsbehovet. Avgifterna i prisvillkoren består av följande delar: 

Fast avgift kr/år 

Den fasta avgiften är beroende på vilken abonnerad effekt (E-värde) och vilken taxa kunden tillhör. 

Effektavgift kr/kW/år 

Effektavgiften är beroende på vilken abonnerad effekt (E-värde) kunden har. Vid nyanslutning beräknas E-värdet det första leveransåret enligt kategoritalsmetoden enligt följande:

Den uppskattade årsförbrukningen i MWh dividerat med kategoritalet 2,9. Från och med andra leveransåret justeras E-värdet vid varje årsskifte utifrån verklig uppmätt effektuttag. E-värdet under nästföljande leveransår blir medelvärdet av de fem (5) högsta uppmätta effekttopparna som har inträffat under de senaste vintermånaderna dec-mars.

Ändring av e-värdet sker endast om det uppmätta medelvärdet avviker mer eller mindre än 10 procent från den senaste abonnerade effekten. Ovanstående gäller ej villor.

Energiavgift kr/MWh

Beror på uppmätt energiförbrukning och vilken taxa kunden tillhör.

Flödesavgift kr/m3

Beror på uppmätt fjärrvärmeflöde/avkylning genom fjärrvärmecentralen och vilken taxa kunden tillhör. Vid nedanstående kostnadsberäkningar har en avkylning på 50 grC använts.

Tabell 1 Kundkategori småhus, inkl moms Privatkunder

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh 15 933 kr 5 696 kr 10 237 kr
20 MWh 19 346 kr 5 696 kr 13 650 kr
30 MWh 16 171 kr 5 696 kr 10 475 kr
40 MWh 32 996 kr 5 696 kr 27 300 kr

 

 

 

 

Tabell 2 Kundkategori flerbostadshus, inkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 74 519 kr 14 901 kr 59 618 kr
193 MWh 170 722 kr 26 894 kr 143 828 kr
500 MWh 434 094 kr 106 482 kr 327 612 kr
1000 MWh 826 645 kr 193 920 kr 632 725 kr

 

 

 

 

 

Tabell 3 Kundkategori lokaler, inkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 74 519 kr 14 901 kr 59 618 kr
193 MWh 170 722 kr 26 894 kr 143 828 kr
500 MWh 434 094 kr 106 482 kr 327 612 kr
1000 MWh 826 645 kr 193 920 kr 632 725 kr

 

 

 

 

 

Tabell 4 Kundkategori samfälligheter, inkl moms 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 74 519 kr 14 901 kr 59 618 kr
193 MWh 170 722 kr 26 894 kr 143 828 kr
500 MWh 434 094 kr 106 482 kr 327 612 kr
1000 MWh 826 645 kr 193 920 kr 632 725 kr

 

 

 

 

 

Anslutningsavgifter småhus

För villaanslutningar är grundpriset för anslutningsavgiften 47 500 kr och installation av en fjärrvärmecentral 46 250 kr.
Om avståndet från befintlig stamledning är mer än 40 meter och/eller råder speciella omständigheter offereras andra priser.

Anslutningsavgifter övriga fastigheter

Anslutningsavgift för framdragning av fjärrvärmeledningar till kundens fastighet offereras frpn fall till fall och är bl a beroende på ledningslängd och dimension. Installation av kundens fjärrvärmecentral kan offereras och utföras genom Västerbergslagens Energis försorg.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB