Prisvillkor Norberg

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi gäller från och med 2020-01-01

För att få villapriser måste det vara en privatbostad med max årsförbrukning 50 MWh. Anslutningsavgiften vid nyanslutning bestäms av VB Energi vid varje tillfälle. Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en återinkopplingsavgift på 5 000 kr inkl moms ut vid återinkoppling.

Priser

  • Energiavgift: beroende på taxetillhörighet och energiförbrukning. 
  • Flödesavgift: beroende på taxetillhörighet och fjärrvärmeflöde. 

Årliga avgifter för 2020
Priserna nedan är inkl. moms 

Villkoren gäller där Kunden äger fjärrvärmecentralen

Taxa

Fast avgift kr/år

Energiavgift kr/MWh

NFJV-6 Villor 5 696,30 867,50

 

Villkoren gäller där VB Energi äger fjärrvärmecentralen

Taxa

Fast avgift kr/år

Energiavgift kr/MWh

NFJV-11 Villor 5857,50 703,75


Exempel på kostnadsberäkning med årsförbrukningen 20 MWh 

Fast årlig avgift: 5 696,30 kr                                 Taxa NFJV-6
Årlig energiavgift: 20 MWh x 682,50 kr = 13 650 kr 
Total årlig avgift: 19 346,30 kr 

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme. 
För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvilkor för leverans av fjärrvärme.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB