Prisvillkor Grängesberg

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi gäller från och med 2020-01-01

För att få villapriser måste det vara en privatbostad med max årsförbrukning 50 MWh. Anslutningsavgiften vid nyanslutnng bestäms av VB Energi vid varje tillfälle. Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en återinkopplingsavgift på 5 000 kr inkl moms ut vid återinkoppling.

Priser

  • Fast avgift: beräknas utifrån föregående års normalårskorrigerade förbrukning och debiteras som fast avgift under leveransåret. 
  • Energiavgift: baseras på uppmätt energiförbrukning 
  • Flödesavgift: baseras på uppmätt fjärrvärmeflöde

Årliga avgifter för 2020
Priserna nedan är inkl moms

Taxa

Abonnerad effekt max kW

Fast avgift kr/MWh

Energiavgift kr/MWh

Villor 20 5696,30 682,50

 

Exempel på kostnadsberäkning med årsförbrukningen 20 MWh 

Fast årlig avgift: 5 696,3 kr 
Årlig energiavgift: 20 MWh x 682,50 kr = 13 650 kr
Total årlig avgift: 19 346,30 kr 

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme. 
För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvilkor för leverans av fjärrvärme.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB