Prisvillkor Norberg

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi gäller från och med 2019-01-01

För att få villapriser måste det vara en privatbostad med max årsförbrukning 50 MWh. Anslutningsavgiften vid nyanslutnng bestäms av VB Energi vid varje tillfälle. Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en återinkopplingsavgift på 5 000 kr ut vid återinkoppling.

Priser

  • Energiavgift: beroende på taxetillhörighet och energiförbrukning. 
  • Flödesavgift: beroende på taxetillhörighet och fjärrvärmeflöde. 

Årliga avgifter för 2019 
Priserna nedan är inkl. moms 

Villkoren gäller där Kunden äger fjärrvärmecentralen

Taxa

Fast avgift kr/år

Energiavgift kr/MWh

NFJV-6 Villor 5 612,50 672,5

 

Villkoren gäller där VB Energi äger fjärrvärmecentralen

Taxa

Fast avgift kr/år

Energiavgift kr/MWh

NFJV-11 Villor 5 771 693,80


Exempel på kostnadsberäkning med årsförbrukningen 20 MWh 

Fast årlig avgift: 5 612,5 kr                                 Taxa NFJV-6
Årlig energiavgift: 20 MWh x 672,5 kr = 13 450 kr 
Total årlig avgift: 19 111 kr 

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme. 
För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvilkor för leverans av fjärrvärme.

Avsändare till denna sida är Fjärrvärme