Energisystemet extra ansträngt mellan 9 och 18 december!

Varje kilowattimme räknas

Kylan har tagit grepp om Sverige vilket märks i en rejäl skillnad i efterfrågan på el. I ett redan ansträngt läge med kyla, låga vattennivåer och mindre vind, samt att Oskarshamns reaktor 3 tas ur drift i nio dagar mellan 9-18 december, allt detta sätter extra belastning på elsystemet och ger extremt höga elpriser. Detta sammantaget gör att det föreligger risk för att elproduktionen inte kan möta efterfrågan på el. Det kommer att generera extrema elpriser men också öka risken för bortkoppling i södra Sverige. För att minska belastningen på elsystemet behöver vi alla hjälpas åt genom att minska vår elförbrukning. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. 

Varför ska vi använda mindre el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

Vi dämpar elkostnaderna

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Vi minskar risken för elbrist i vinter

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Vi visar solidaritet

Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.